นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

07 พ.ย. 2561 14:37:55

วันที่ 29-30  ต.ค. 2561 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ประกอบด้วย จ.นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง โดยเริ่มต้นจากการลงเรือข้ามฟากไปยังหมู่บ้านมอญ เกาะเกร็ด สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมมอญรำ สาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา การทำสมุนไพรมอญพม่า การทำขนมไทย การรำและการละเล่นกลองยาวชาวมอญ การแห่ธงตะขาบและน้ำแดงจากนั้นนั่งเรือข้ามฟากเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านหนองสรวง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะหลวปู่เจียมวัดกระแชง นั่งรถกระแทะชมท้องทุ่งนา ชมการสาธิตการเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การจักสาน  การทำขนมโบราณ แล้วลงไปดำนาวิถีไทย ตกกุ้งแม่น้ำ อิ่มหนำสำราญกับอาหารพื้นถิ่น และสินค้าที่ระลึกหลากหลายเช้าวันต่อมาไม่รอช้า ...มุ่งหน้าสู่บ้านพระนอนจักรสีห์ ชมประเพณีกวนข้าวทิพย์ การรำเคียว ชมศิลปะบ้านควายอาร์ต สาธิตการทำเต่ารั้งม่านบังตา ชมบ้านขุนบริหารจักรสีห์ และสักการะพระนอนจักรสีห์  จบทริปที่บ้านยางทอง บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง ชมการสาธิตจักสานไม้ไผ่ การนวดสมุนไพร ทำปุ๋ยไส้เดือน นั่งรถอีต๊อกชมทิวทัศน์หมู่บ้าน และโอบกอดต้นยางนาอายุราว 350 ปี ขนาด 15 คนโอบ แล้วชม ช้อป ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป เส้นทางนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีวิชีวิตและประเพณีดั้งเดิม ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้ลืม รับรองได้ว่า ...ไปแล้ว..จะรัก...#OTOP Village ไปแล้ว ...จะรัก#