ไฮไลท์

สุดยอดของดี

ล่องแพ

ล่องแพ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ผัดเห็ดสามเกลอ

ผัดเห็ดสามเกลอ

อาหารพื้นถิ่น

ข้าวสาร/แปรรูปข้าว

ข้าวสาร/แปรรูปข้าว

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง

การแสดงการเล่นดนตรีพื้นเมือง

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมครกนางละคร

ขนมครกนางละคร

อาหารพื้นถิ่น

กระเป๋าถือจากปอกระเจา

กระเป๋าถือจากปอกระเจา

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงการการฟ้อนรำ

การแสดงการการฟ้อนรำ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ก้อยหอย

ก้อยหอย

อาหารพื้นถิ่น

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ของฝาก / ของที่ระลึก

บุญคูณลาน

บุญคูณลาน

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ปลาโขงนึ่งใส่ผัก

ปลาโขงนึ่งใส่ผัก

อาหารพื้นถิ่น

ชาสิรินธรวัลลี

ชาสิรินธรวัลลี

ของฝาก / ของที่ระลึก

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ผัดกุ้งรวมมิตร, น้ำพริกเห็ด, ผัดเห็ดหอมสี่สหาย, ปลานิลท่องน้ำตก, ลาบเห็ดสามอนงค์, น้องไก่ลุยสวน

ผัดกุ้งรวมมิตร, น้ำพริกเห็ด, ผัดเห็ดหอมสี่สหาย, ปลานิลท่องน้ำตก, ลาบเห็ดสามอนงค์, น้องไก่ลุยสวน

อาหารพื้นถิ่น

แยมสับปะรด

แยมสับปะรด

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี