ไฮไลท์

สุดยอดของดี

ชมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

ชมการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมจาก

ขนมจาก

อาหารพื้นถิ่น

ตุ๊กตาไก่หินทราย

ตุ๊กตาไก่หินทราย

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงรำ 4 เผ่า

การแสดงรำ 4 เผ่า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ปลาข่อนึ่งจิ้มแจ่ว

ปลาข่อนึ่งจิ้มแจ่ว

อาหารพื้นถิ่น

กล้วยอบน้ำผึ้งดอยหนอก

กล้วยอบน้ำผึ้งดอยหนอก

ของฝาก / ของที่ระลึก

งานฮารีรายอ

งานฮารีรายอ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา

ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา

อาหารพื้นถิ่น

กระติ๊บข้าว

กระติ๊บข้าว

ของฝาก / ของที่ระลึก

การท่องเที่ยวชมธรรมชาติทางทะเล

การท่องเที่ยวชมธรรมชาติทางทะเล

กิจกรรมของหมู่บ้าน

เมี่ยงไทแสก (เมี่ยงตาสวด)

เมี่ยงไทแสก (เมี่ยงตาสวด)

อาหารพื้นถิ่น

ขนมเปี๊ยะ

ขนมเปี๊ยะ

ของฝาก / ของที่ระลึก

การเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม

การเยี่ยมชมประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม

กิจกรรมของหมู่บ้าน

หมกปลา

หมกปลา

อาหารพื้นถิ่น

จักสานจากไม้ไผ่คล้า

จักสานจากไม้ไผ่คล้า

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี