ไฮไลท์

สุดยอดของดี

การทำบุญส่ง

การทำบุญส่ง

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมตาหยาบ

ขนมตาหยาบ

อาหารพื้นถิ่น

กล้วยตาก

กล้วยตาก

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงวันรวมชาวเกาะ

การแสดงวันรวมชาวเกาะ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ใบเหลียงผัดไข่

ใบเหลียงผัดไข่

อาหารพื้นถิ่น

หมวกสาน

หมวกสาน

ของฝาก / ของที่ระลึก

การบายศรีสู่ขวัญ

การบายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กุ้งราดซอสสละ

กุ้งราดซอสสละ

อาหารพื้นถิ่น

กระบุง

กระบุง

ของฝาก / ของที่ระลึก

กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขาหมูยูนนาน

ขาหมูยูนนาน

อาหารพื้นถิ่น

ห้อยจ๊อปู

ห้อยจ๊อปู

ของฝาก / ของที่ระลึก

บายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมเขียวมรกต

ขนมเขียวมรกต

อาหารพื้นถิ่น

เครื่องจักสานไม้ไผ่

เครื่องจักสานไม้ไผ่

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี