ไฮไลท์

สุดยอดของดี

ล่องเรือรอบเกาะ

ล่องเรือรอบเกาะ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กล้วยบวชชี

กล้วยบวชชี

อาหารพื้นถิ่น

กระเป๋าเอกสาร

กระเป๋าเอกสาร

ของฝาก / ของที่ระลึก

ชมวิถีการเก็บเห็ดตับเต่า

ชมวิถีการเก็บเห็ดตับเต่า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ลาบเหนือคั่ว

ลาบเหนือคั่ว

อาหารพื้นถิ่น

ขนมใบจาก

ขนมใบจาก

ของฝาก / ของที่ระลึก

เซิ้งตาลโตนด

เซิ้งตาลโตนด

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้ง

ถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้ง

อาหารพื้นถิ่น

น้ำตาลก้อน

น้ำตาลก้อน

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงรำชุด 10 ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การแสดงรำชุด 10 ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมของหมู่บ้าน

เต้าเจี้ยวหลน

เต้าเจี้ยวหลน

อาหารพื้นถิ่น

ชาดีหมี

ชาดีหมี

ของฝาก / ของที่ระลึก

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ ชีววิถีและอื่นๆ

ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพ ชีววิถีและอื่นๆ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กุ้งเต้นระบำ

กุ้งเต้นระบำ

อาหารพื้นถิ่น

หมวกใบจาก

หมวกใบจาก

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี