ไฮไลท์

สุดยอดของดี

ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา

ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ยำตะไคร้เห็ดตับเต่า

ยำตะไคร้เห็ดตับเต่า

อาหารพื้นถิ่น

ลูกหยีแปรรูป

ลูกหยีแปรรูป

ของฝาก / ของที่ระลึก

กิจกรรมงมหอย (หอยถ่าน)

กิจกรรมงมหอย (หอยถ่าน)

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมเทียนงาจากข้าวกล้อง

ขนมเทียนงาจากข้าวกล้อง

อาหารพื้นถิ่น

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ

ของฝาก / ของที่ระลึก

งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

งานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

หมกปลา

หมกปลา

อาหารพื้นถิ่น

กล้วยฉาบ สะง้อ

กล้วยฉาบ สะง้อ

ของฝาก / ของที่ระลึก

การทำบุญส่ง

การทำบุญส่ง

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ผัดกุ้งรวมมิตร, น้ำพริกเห็ด, ผัดเห็ดหอมสี่สหาย, ปลานิลท่องน้ำตก, ลาบเห็ดสามอนงค์, น้องไก่ลุยสวน

ผัดกุ้งรวมมิตร, น้ำพริกเห็ด, ผัดเห็ดหอมสี่สหาย, ปลานิลท่องน้ำตก, ลาบเห็ดสามอนงค์, น้องไก่ลุยสวน

อาหารพื้นถิ่น

แหนมเห็ดตับเต่า

แหนมเห็ดตับเต่า

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงรำไทย

การแสดงรำไทย

กิจกรรมของหมู่บ้าน

แกงจืดลูกรอก , แกงคั่วไก่บ้าน, ตำไก่ใส่มะม่วง, โว๊ะสวาย(ตำมะม่วงใส่ไก่,ลอดช่องใบเตย

แกงจืดลูกรอก , แกงคั่วไก่บ้าน, ตำไก่ใส่มะม่วง, โว๊ะสวาย(ตำมะม่วงใส่ไก่,ลอดช่องใบเตย

อาหารพื้นถิ่น

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี