ไฮไลท์

สุดยอดของดี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ลาบหมู

ลาบหมู

อาหารพื้นถิ่น

ปลาเค็มฝังทรายไร้แดด

ปลาเค็มฝังทรายไร้แดด

ของฝาก / ของที่ระลึก

การแสดงรำเก็บพริกไทย

การแสดงรำเก็บพริกไทย

กิจกรรมของหมู่บ้าน

มัสมั่นไก่ทุเรียน

มัสมั่นไก่ทุเรียน

อาหารพื้นถิ่น

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ของฝาก / ของที่ระลึก

ระบำก๋วยน้อย

ระบำก๋วยน้อย

กิจกรรมของหมู่บ้าน

แกงส้มปลากะพง

แกงส้มปลากะพง

อาหารพื้นถิ่น

ตะกร้าพลาสติกสาน

ตะกร้าพลาสติกสาน

ของฝาก / ของที่ระลึก

กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน (Allday Tour)

กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน (Allday Tour)

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กลอยนึ่งมะพร้าว

กลอยนึ่งมะพร้าว

อาหารพื้นถิ่น

ข้าวเกรียบปลา

ข้าวเกรียบปลา

ของฝาก / ของที่ระลึก

การนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิวภูงู

การนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิวภูงู

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ผัดหมึกดำ

ผัดหมึกดำ

อาหารพื้นถิ่น

กระจงสี่มุมจากเส้นใยเตยปาหนัน

กระจงสี่มุมจากเส้นใยเตยปาหนัน

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี