ไฮไลท์

สุดยอดของดี

สรงน้ำ แห่พระรอบหมู่บ้าน

สรงน้ำ แห่พระรอบหมู่บ้าน

กิจกรรมของหมู่บ้าน

หลามกบ

หลามกบ

อาหารพื้นถิ่น

สินค้าจักสานจากไม้ไผ่

สินค้าจักสานจากไม้ไผ่

ของฝาก / ของที่ระลึก

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย

กิจกรรมของหมู่บ้าน

แกงขมิ้น

แกงขมิ้น

อาหารพื้นถิ่น

แคบหมู

แคบหมู

ของฝาก / ของที่ระลึก

การรำเปิดตลาดน้ำ

การรำเปิดตลาดน้ำ

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนมหวานข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา

ขนมหวานข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา

อาหารพื้นถิ่น

น้ำพริกกุ้ง

น้ำพริกกุ้ง

ของฝาก / ของที่ระลึก

กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิถีชุมชน ประมงชายฝั่ง

กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มวิถีชุมชน ประมงชายฝั่ง

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ลาบหมู

ลาบหมู

อาหารพื้นถิ่น

ถ่านดับกลิน

ถ่านดับกลิน

ของฝาก / ของที่ระลึก

การฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน

การฟ้อนรำพื้นบ้านอีสาน

กิจกรรมของหมู่บ้าน

ใบเหลียงผัดไข่

ใบเหลียงผัดไข่

อาหารพื้นถิ่น

ผ้าปักชนเผ่า

ผ้าปักชนเผ่า

ของฝาก / ของที่ระลึก

หมู่บ้านไหนหนัง

08 ธ.ค. 2561 18:17:24

หุบผาปีศาจ ภาพวาดหมื่นปี ของดีกาหยง นั่งเรือล่องชม ไม้งามปีปี